הקמה של מיכלי הגירה לאיסוף מי גשמים לחיסכון במים

מיכלים עבור מכוני טיהור למי קולחין